CEIBE
 CEIBE - Industrial - Comercial/Serveis - Edificació - Contacte 
 Català - Castellano 

Industrial

Tant per la implantació com el manteniment de la vostra indústria, us oferim aquesta àmplia varietat de serveis:

Trasllats d'indústries:

 • Planificació
 • Coordinació d'industrials
 • Instal·lació en la nova ubicació

Implantació i optimització de línies de fabricació:

 • Millora de processos en quant a costos, qualitat i terminis (lean production)
 • Augment de productivitat
 • Automatització industrial

Disseny, muntatge i legalització d'instal·lacions:

 • Auditoria i eficiència energètica
 • Termografies
 • Electricitat (baixa tensió, mitja tensió, E.T.)
 • Magatzems de Productes Químics (MIE-APQ)
 • Petrolífera
 • Pneumàtica
 • Xarxa de veu i dades
 • Megafonia i sonorització
 • Climatització i calefacció
 • Detecció i extinció d'incendis

Manteniment tècnic

 • Manteniment Preventiu per a prolongar la vida útil dels equips
 • Manteniment Correctiu: reparació de les avaries detectades minimitzant el temps de parada dels equips
 • Manteniment Conductiu: rondes periòdiques pels quadres i màquines observant com funcionen
 • Manteniment integral cumplint la normativa legal vigent

Medi ambient, Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals:

 • Implantació, manteniment i certificació de llicència d'activitats (autorització ambiental, llicència ambiental i comunicació ambiental) segons PACC, RSCIEI i CTE
 • Plans d'Autoprotecció segons el Decret 82/2010
 • Permisos i autorització d'abocament d'aigües
 • Gestió de residus industrials
 • Descontaminació i recuperació de sòls
 • Implantació, seguiment i certificació del Sistema de Gestió mediambiental (UNE-EN ISO 14001 // Reglament 761/2001 EMAS)
www.ceibe.net

 XHTML 1.0 validated CSS validated